Standaard bruikleenovereenkomst voor het gebruik van een drijvende urn

Het college besluit:
1. Tot het vaststellen van de standaard bruikleenovereenkomst voor het in gebruik hebben van een drijvende urn.
2. Mandaat te verlenen aan een medewerker van het KCC tot het aangaan van een bruikleen-overeenkomst voor een drijvende urn.

De burgemeester besluit:
Volmacht te verlenen aan de medewerkers van het KCC met betrekking tot het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst voor een drijvende urn.

In 2019 is de begraafplaats Noordtoren in Zevenbergen in gebruik genomen. Men heeft daar de mogelijkheid in de urnenvijver een drijvende urn te plaatsen. Deze urn blijft eigendom van de gemeente Moerdijk. Het is daarom gewenst een standaard bruikleenovereenkomst voor het gebruik van de drijvende urn vast te stellen.
Het afsluiten van dergelijke overeenkomsten is op grond van artikel 160 Gemeentewet een bevoegdheid van het college. Op grond van artikel 171 Gemeentewet is de Burgemeester bevoegd om dergelijke overeenkomsten te ondertekenen.
Uit efficiencyoverwegingen wordt nu voorgesteld deze bevoegdheden te mandateren aan de medewerkers van het KCC.