Bezuinigingsvoorstellen afval

Het college besluit:

nu geen veranderingen door te voeren in de wijze van afvalinzameling.

In de begrotingsbespreking aanstaande november worden de volgende drie onderwerpen op het gebied van afval besproken: sluiting dag op de milieustraat, afschaffing van de zomerinzameling groente-, fruit- en tuinafval (gft) en de medicijnroute. Het college neemt een standpunt in over deze bezuinigingsvoorstellen.