Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 20 oktober 2020

Het college besluit:

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.