Aanvullend budget implementatie Axxerion

Het college besluit:
In te stemmen met de voorgestelde implementatie van Axxerion en de uitbreiding van de licenties. De extra benodigde middelen van € 11.000 voor 2020 zullen in de eerstvolgende bestuursrapportage worden verwerkt. De hogere jaarlijkse kosten vanaf 2021 (€ 9.500 in 2021 en € 7.000 vanaf 2022) zullen in de begroting worden opgenomen.

De gemeente Moerdijk heeft in 2017 een licentie aangeschaft voor het vastgoedbeheers-programma Axxerion. Axxerion is een informatie- en managementsysteem dat moet zorgen voor centraal inzicht en overzicht van de totale vastgoedportefeuille van de gemeente. Hierbij valt te denken aan het onderhoudsniveau, bezettingsgraad of expiratiedata van contracten. Axxerion is in 2017 gevuld maar nog niet volledig geïmplementeerd.
Vanuit de accountant is de sterke aanbeveling gedaan om Axxerion zo snel mogelijk te implementeren. Eind 2019 is de implementatie door het cluster Vastgoed weer opgepakt maar zijn we er achter gekomen dat er onvoldoende budget is voor verdere implementatie. Het college heeft aanvullend budget beschikbaar gesteld zodat Axxerion op korte termijn in gebruik kan worden genomen.