Verantwoording Wijkgerichte en preventieve inzet wijkverpleging Thebe 2019

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de verantwoording van Thebe over de inzet van de eenmalige subsidie van € 4.560 voor de wijkgerichte preventie door de wijkverpleging in de periode september tot en met december 2019;
  2. De eenmalige subsidie, conform het eerder verstrekte bedrag, vast te stellen op € 4.560; en
  3. Thebe met bijgaande beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

Surplus en Thebe ontvangen beide een subsidie voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster/wijkverpleging in de gemeente Moerdijk. Voor 2020 is hiervoor door beide organisaties een gezamenlijke aanvraag gedaan. Om aan deze taken in de periode september t/m december 2019 uitvoering te kunnen geven heeft Thebe een eenmalige subsidie ontvangen. Deze subsidie is aanvullend op de financiering van de zorgverzekeraars. Op 27 februari jl. heeft Thebe de verantwoording over de inzet van de eenmalige subsidie ingediend.
Conform de afspraak is de eenmalige subsidie aangewend voor zogenaamde casefinding, via spreekuren bij huisartsen en preventieve huisbezoeken. In deze huisbezoeken gaat naast de cliënt de aandacht uit naar de mantelzorger en diens belastbaarheid. Daarnaast richt de wijkverpleging zich op collectieve preventie en onderhoud van de samenwerking met een breed netwerk. Het college heeft besloten de eenmalige subsidie aan Thebe voor de genoemde periode definitief vast te stellen op € 4.560.