Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen

Het college besluit:

  1. De ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de Nota zienswijzen bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen;
  3. De zienswijzen genummerd A, B, en C. ongegrond te verklaren;
  4. De zienswijze ingediend door Directie Zevenbergsche Hoeve B.V. en Directie Golden Tulip Hotel Zevenbergen gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BP.BPZBSchansdijk-BP30, als gevolg van de wijzi-gingen zoals opgesomd in de conclusie van de Nota zienswijzen, gewijzigd vast te stellen.
  6. Ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
  7. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BP.BPZBSchansdijk-BP30 naar NL.IMRO.1709.BP.BPZBSchansdijk-BP40.

Voor een nog onbebouwd perceel aan de Schansdijk in Zevenbergen, naast restaurant de Zevenbergsche Hoeve, is een verzoek ingediend voor de bouw van een kantoor, met een ondergeschikt laboratorium. In het laboratorium worden bloedmonsters getest die vanuit verschillende aangesloten ziekenhuizen, onder ander het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem en het Amphia ziekenhuis in Breda. In het kantoor worden de uitslagen administratief verwerkt.

Op deze locatie is de realisatie van een kantoor al toegestaan. Het gaat hier om de locatie waar in het verleden plannen waren voor de bouw van een politiekantoor. Het nu ingediende plan past echter niet volledig binnen de bestaande bouwmogelijkheden. Het nieuwe kantoor wordt groter in oppervlakte en hoger dan de bestaande beheersverordening toestaat. Tenslotte past ook het ondergeschikte laboratorium niet in de geldende regels. Voor de ontwikkeling is daarom een nieuwe bestemmingsplan opgesteld, dat volgens de procedure in de Wet ruimtelijke ordening voor de periode van 6 weken ter visie is gelegd. Op het plan zijn vier zienswijzen ingediend. Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen het plan, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, gewijzigd vast te stellen.