Subsidieverlening Voedselbank

Het college besluit:

  1. Stichting Voedselbank Moerdijk voor 2021 een jaarlijkse subsidie van € 1.500,- te verlenen, onder voorbehoud van de besluitvorming van de gemeenteraad op de gemeentebegroting 2021.
  2. De subsidie over het jaar 2021 ten laste brengen van het budget Armoedebeleid (6614400)
  3. Het jaarverslag 2019 voor kennisgeving aan te nemen en de subsidie voor 2019 vast te stellen.

Stichting Voedselbank Moerdijk heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2021. Dit verzoek is in behandeling genomen.

Stichting Voedselbank Moerdijk komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie over het jaar 2021. In 2019 hielp de Voedselbank Moerdijk 310 personen (2018:232) uit 105 verschillende huishoudens (2018:78) in de gemeente Moerdijk met een gratis voedselpakket. Hiervan waren 124 kinderen jongeren dan 18 jaar (2018:99). De hulp die geboden wordt door de voedselbank doen zij samen met bedrijven, instellingen, particulieren en de gemeente. Met name met dank aan de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er elke week een pakket klaarstaat.

In 2019 is een aanzienlijke stijging van 34% te zien van het aantal klanten t.o.v. het jaar 2018.

Op dit moment is er een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening in ontwikkeling, daarnaast gaat er met ingang van 2021 een nieuwe wet Schudhulpverlening van kracht. De voedselbank is voor ons een belangrijke partner die input levert voor het vormen van nieuwe beleidskaders.