Richtlijnen kaderstukken Verbonden Partijen 2022

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2022 vast te stellen en op te leggen aan twaalf Gemeenschappelijke Regelingen:
  • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
  • Regio West-Brabant (RWB)
  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
  • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
  • West Brabant Archief (WBA)
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
  • GGD West-Brabant (GGD)
  • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
  • Nazorg Gesloten Stortplaatsen
  • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
  • ICT Samenwerking West-Brabant West (ICTWBW)
 2.  Specifieke (per GR regionaal opgestelde) aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2022 vast te stellen en op te leggen aan:
  • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
  • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
  • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
 3.  De beleidsinhoudelijke richtlijnen/ voor de budgetcyclus 2022 vast te stellen en op te leggen aan:
  • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
  • Regio West-Brabant (RWB)
  • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
  • West Brabant Archief (WBA)
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
  • GGD West-Brabant (GGD) 

ln 2015 is in onder meer in de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toegenomen.
Met dit raadsvoorstel vraag het college de raad om de financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de verbonden partijen vast te stellen. Deze richtlijnen fungeren voor de verbonden partijen als leidraad voor de budgetcyclus voor een volgende jaar. In dit geval gaat het om de budgetcyclus 2022.