Cultureel programma Fort Sabina 2020

Het college besluit:

  1. Stichting Fort Sabina.nl voor 2020 een totale subsidie van € 9.000,- te verlenen voor het uitvoeren van het cultureel programma 2020;
  2. Stichting Fort Sabina.nl vanaf 2021 op te nemen in de bijlage Subsidies van de Programma-begroting voor een bedrag van € 9.000,-
  3. De kosten te dekken uit 6540000 (Kunstbeoefening)/44258(evenementensubsidies)

Zowel stichting Fort Sabina.nl als het college heeft de ambitie om van Fort Sabina een cultureel epicentrum te maken waarbij (cultureel)erfgoed en landschap in elkaar overlopen en elkaar versterken. Het college heeft Stichting Fort Sabina voor 2020 een subsidie van € 9.000,- verstrekt om dit te realiseren.
Stichting Fort Sabina.nl organiseert verschillende culturele activiteiten en evenementen. Om niet voor elke activiteit een subsidietraject te hoeven doorlopen zijn het college en de stichting met elkaar in 2017 in gesprek gegaan en is afgestemd om voortaan alle aanvragen in eens in te dienen. Voor alle ingediende activiteiten is een subsidie verleend met een totaal van € 9.000,-. Voorwaarde aan deze verlening is dat de stichting geen aanvullende aanvraag voor een initiatief- of evenementensubsidie doet. De stichting en het college constateren dat door deze manier van werken:

  1. De subsidie zorgt voor continuïteit in het aanbod;
  2. De subsidie een aanjagende werking heeft op het aanbod;
  3. Het vergemakkelijkt aanvragen bij fondsen waardoor grotere producties tot de mogelijkheden gaan behoren;
  4. De subsidie voorziet als buffer bij het nemen van risico's op het gebied van programmering. Durf en lef zijn belangrijk als het gaat om het realiseren van een unieke en specifieke programmering. Hierbij hoort ook het risico dat er ook wel eens iets kan mislukken;
  5. De subsidie geeft ruimte om zo te programmeren dat er met kleinere activiteiten geld kan worden gegenereerd welke kunnen worden geïnvesteerd in grotere producties.

Met het oog op het wederom positieve resultaat in 2019 heeft het college besloten vanaf 2021 Stichting Fort Sabina.nl op voor het cultureel programma op te nemen in de bijlage Subsidies van de Programmabegroting voor een bedrag van € 9.000,-. Mits de stichting tijdig een aanvraag indient en zich houdt aan de subsidievoorwaarde is daarmee wel de zekerheid dat het genoemde jaarlijkse bedrag jaarlijks beschikbaar is. Met deze zekerheid kan Stichting Fort Sabina.nl haar cultureel programma nog verder uitbreiden.