Moerdijk Marketing bijdrage evenementen 2020


Het college besluit:

 1. De evenementen uit de tabel een Moerdijk Marketing bijdrage te verlenen.
  Evenement  Bijdrage voorgaande jaren Evenredige verdeling binnen beschikbaar budget
  Wielerronde  € 7.200  € 4.966
  Oldtimerfestival  € 6.400 € 4.414
  Taptoe Klundert € 4.000 € 2.759
  Klundert op een kluitje (braderie) € 1.600 € 1.103
  Shanty Festival € 4.000 € 2.759
  Vestingloop  € 3.000 € 2.069
  Klundert bij kaarslicht € 4.800 € 3.310
  Notenkrakersfestival € 3.000 € 2.069
  Lichtjesoptocht  € 5.600 € 3.862
  Terrornight Standdaarbuiten € 4.000 € 2.759
  TOTAAL  € 43.600  € 30.069
 2. In afwijking op het advies vast te houden aan de bijdrage in eerdere jaren en hiermee het budget te overschrijden en deze overschrijding mee te nemen in de eerste bestuursrapportage.
 3. Dit bedrag te financieren uit het budget 6310102/44293 (moerdijk marketing/evenementen).

Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. In de afgelopen jaren is aan verschillende evenementen een subsidie verstrekt. In 2020 wordt het beschikbare budget verdeeld over deze evenementen. In 2020 worden de regels rondom Moerdijk Marketing aangepast, zodat deze vanaf 2021 toegepast kunnen worden. Uiteraard worden de nieuwe regels toegelicht wanneer deze gereed zijn.