Verlening Subsidie ondernemersfondsen Klundert, Zevenbergen en Fijnaart

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ingediende subsidie aanvragen voor 2020 voor de ondernemers-fonds in Klundert, Zevenbergen en Fijnaart

Ondernemersfonds Klundert

 1. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2020 van € 23.000,- aan de Ondernemersvereniging Klundert Ondernemers Kontakt middels het tekenen van de bijgevoegde beschikking Klundert.
 2. Deel subsidie van 18.000 (prognose opbrengst reclamebelasting Klundert) ten laste te brengen op het budget 6310100/44249
 3. Deel Subsidie € 5.000,-  (bijdrage gemeente Moerdijk Ondernemersfonds Klundert)  ten laste te brengen op het budget 7310104/43710

Ondernemersfonds Zevenbergen

 1. Op grond  van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2020 van € 36.000,- aan de Ondernemersvereniging Zevenbergen middels het tekenen van de bijgevoegde beschikking Zevenbergen
 2. Deel subsidie van 36.000 (prognose opbrengst reclamebelasting Zevenbergen) ten laste te brengen op het budget 6310100/44249
 3. Deel Subsidie € 5.000,-  (bijdrage gemeente Moerdijk Ondernemersfonds Zevenbergen)  ten laste te brengen op het budget 7310104/43710

Ondernemersfonds Fijnaart

 1. Op grond  van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2020 van € 16.000,- aan de Ondernemersvereniging Fijnaart middels het tekenen van de bijgevoegde beschikking Zevenbergen
 2. Deel subsidie van 11.000 (prognose opbrengst reclamebelasting Fijnaart) ten laste te brengen op het budget 6310100/44249
 3. Deel Subsidie  € 5.000,-  (bijdrage gemeente Moerdijk Ondernemersfonds Fijnaart)  ten laste te brengen op het budget 7310104/43710

Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) hebben  in 2019 samen met de gemeente Moerdijk de haalbaarheid van een gebiedsgericht ondernemersfonds op basis van reclamebelasting voor de centra Fijnaart, Klundert en Zevenbergen verkend. Middels de besluiten in de college en gemeenteraad in het najaar van 2019 zijn er 3 ondernemersfondsen opgericht met bijbehorend convenant, nadere regels en drie vastgestelde Verordeningen Reclamebelasting.
Ten behoeve van de invulling van het van de ondernemersfondsen voor het jaar 2020 zijn er door de 3 ondernemersvereniging een subsidieaanvragen ingediend.
Hiermee vragen zij uitkering van de geïndiceerde opbrengsten van de reclamebelasting middels de Verordeningen Reclamebelasting Klundert, Zevenbergen en Fijnaart en de reeds toegezegde extra bijdrage van € 5.000,-  per fonds.
De ondernemersverenigingen zien de oprichting van een ondernemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te versterken. In de maand januari hebben de drie ondernemersvereniging inhoudelijke voorstellen uitgewerkt. Deze komt voort uit een georganiseerde bijeenkomst per fonds voor een dialoog met ondernemers die naar verwachting zullen bijdragen aan het ondernemersfonds.
Op grond van de nadere regels Subsidie Ondernemersfonds verstrekt het college subsidie met als doel: Krachtenbundeling van ondernemers, gevestigd in een afgebakend gebied in een kern in de gemeente Moerdijk die gezamenlijk activiteiten organiseren die resulteren in:

 • Meer bezoekers
 • Langere verblijfsduur van bezoekers
 • Meer bestedingen van bezoekers
 • Verhogen van de waardering van het centrum door bezoekers
 • Meer betrokkenheid en samenwerking tussen ondernemers