3e wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB

Het college besluit:

Het 3e wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant definitief vast te stellen, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de OMWB in de vergadering van 4 december 2019.

De 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR OMWB) betreft redactionele en technische aanpassingen als gevolg van de inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Door deze wet zijn de mede-werkers van de OMWB vanaf 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht komen te vallen. De GR OMWB dient daarom aangepast te worden. Inhoudelijk verandert de GR OMWB niet. Met deze wijziging is de GR OMWB weer in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.