Nadere regels Vergoeding onderhoud AED

Het college besluit:

  1. De nadere regels Vergoeding onderhoud AED vast te stellen;
  2. De nadere regels op gebruikelijke wijze te publiceren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nadere regels Vergoeding onderhoud AED. Particulieren en (vrijwilligers)organisaties die hun AED-apparaat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar stellen voor het AED-netwerk Moerdijk en aangemeld zijn bij het landelijke oproepsysteem HartslagNu kunnen een jaarlijkse onderhouds-vergoeding van € 100 per AED-apparaat aanvragen bij de gemeente. De vergoeding is bedoeld als waardering voor AED-eigenaren die hun AED ter beschikking stellen aan het AED-netwerk in de gemeente Moerdijk. Doel is het realiseren van een dekkend AED-netwerk in de gemeente Moerdijk, zodat zoveel mogelijk levens gered kunnen worden van mensen die worden getroffen door een hartstilstand. Reeds in 2016 heeft het college ingestemd met eenzelfde regeling van het burgerinitiatief AED-apparaten. Dit besluit is toentertijd niet uitgewerkt in nadere beleids-regels. In de ‘oude’ regeling heeft EHBO- vereniging Langeweg als administrateur de aanvra-gen voor de jaarlijkse onderhoudsvergoeding van € 100 per 24- uurs AED afgehandeld. Aange-zien de administrateur van EHBO-vereniging Langeweg eind 2019 heeft aangegeven ermee te stoppen, is besloten de aanvragen voortaan via de gemeente Moerdijk te laten verlopen.