Vergroten van de gegunde opdrachtwaarde voor het groot onderhoud asfalt Willemstad

Het college besluit:

In te stemmen met het vergroten van de gegunde opdrachtwaarde voor het groot onderhoud asfalt Willemstad, als gevolg van een onvoorziene omstandigheid, zodat het werk zoals gepland kan starten.

Op 5 oktober 2020 is de aanbesteding groot onderhoud asfalt Willemstad gehouden. Deze aanbesteding bevat het groot onderhoud aan het Sluispad Noord, de Maltaweg en de carpoolplaats in Willemstad. Na de aanbesteding heeft de aannemer zich verder verdiept in het aangenomen werk. Bij deze aanvullende analyse zijn afwijkingen in het bestek gevonden, die niet eerder opgemerkt zijn. Deze afwijkingen brengen meerkosten met zich mee. Desondanks stellen we voor om het werk toch uit te voeren. Bij uitstel zullen de kosten alleen maar hoger worden en niet lager. Daarnaast is er een urgentie voor groot onderhoud. Uitstel zou een reëel risico betekenen op verkeersonveilige situaties. Daarmee gepaard gaande noodreparaties en afsluitingen zijn duur en daarmee ongewenst. De Maltaweg is van groot belang voor de bereik-baarheid van industrieterrein Dintelmond en deze reeds geplande aanpak houdt goed rekening met de bereikbaarheid. De extra kosten kunnen volledig gedekt worden uit de voorziening ‘wegen’.