30 juni 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 30 juni 2020 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 30 juni 2020
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 23 juni 2020

  Het college besluit:

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 23 juni 2020

  Het college besluit:

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Accountantsverslag 2019

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2019.
  2. In te stemmen met de management- / collegereactie op het accountantsverslag 2019 en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.
  3. In te stemmen met het addendum op het raadsvoorstel vaststelling jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019 en dit aan te bieden aan de gemeenteraad.
  4. In te stemmen met de in de jaarrekening 2019 toegevoegde tabellen.
  5. Kennis te nemen van het persbericht over aanbieding jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019 aan de gemeenteraad.

  In het accountantsverslag 2019 geeft de accountant aan voornemens te zijn bij de jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring te verlenen zowel wat betreft getrouwheid als rechtmatigheid.