Accountantsverslag 2019

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2019.
  2. In te stemmen met de management- / collegereactie op het accountantsverslag 2019 en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.
  3. In te stemmen met het addendum op het raadsvoorstel vaststelling jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019 en dit aan te bieden aan de gemeenteraad.
  4. In te stemmen met de in de jaarrekening 2019 toegevoegde tabellen.
  5. Kennis te nemen van het persbericht over aanbieding jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019 aan de gemeenteraad.

In het accountantsverslag 2019 geeft de accountant aan voornemens te zijn bij de jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring te verlenen zowel wat betreft getrouwheid als rechtmatigheid.