Mondkapjesplicht

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het invoeren van een mondkapjesplicht voor de publieke ruimten van het gemeentehuis en het Mauritshuis voor alle gemeentelijke medewerkers en het college van burgemeester en wethouders.
  2. Inhuizende partners en partijen die voor ons in het gemeentehuis en het Mauritshuis werkzaamheden verrichten te verzoeken in hun rol van werkgever aan hun medewerkers dezelfde verplichting op te leggen.
  3. In te stemmen met het communiceren naar bezoekers dat per 1 oktober het dringende advies geldt om in de publiekshal van het gemeentehuis en het Mauritshuis een mondkapje te dragen en hier vanaf maandag 5 oktober mondkapjes voor beschikbaar te stellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.
  4. Kennis te nemen van de vrijwillige invulling van de mondkapjesplicht door de griffie.

Woensdagmiddag 30 september j.l. heeft het kabinet tijdens het kamerdebat over de coronamaatregelen het dringende advies gegeven om in openbare ruimten, waaronder gemeentehuizen, een niet-medisch mondkapje te dragen. Het college heeft besloten om het dragen van een mondkapje te verplichten voor alle gemeentelijke medewerkers (en inhuur) die werkzaam zijn op het gemeentehuis en het Mauritshuis en andere gemeentelijke gebouwen met een publieksfunctie. Aan inhuizende partijen en contractpartners wordt dringend verzocht dezelfde plicht aan hun werknemers op te leggen.
Vanaf 1 oktober zal de gemeenten bezoekers infomeren over het dringende advies om binnen de publieke ruimten een mondkapje te dragen. Vanaf 5 oktober zal de gemeente bezoekers een mondkapje verstrekken bij de hoofdingang van het gemeentehuis en het Mauritshuis.
Na overleg met de griffie blijkt dat de griffie al op vrijwillige basis invulling geen aan het dringende advies om in de publieke ruimten van het gemeentehuis een mondkapje te dragen.