Nadere criteria op basis van de kwaliteitsvoorwaarden “Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten” en “Waardering”.

Het college besluit:

de nadere criteria op basis van de kwaliteitsvoorwaarden “Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten” en “Waardering” vast te stellen op grond van artikel 5, derde lid van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.

In verband met de verplichting uit de Wet Verbetering VTH heeft de gemeenteraad op 7 december 2017 de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht vastgesteld. De verordening is op 1 januari 2018 in werking getreden. In artikel 5, derde lid van deze verordening is bepaald dat het college nadere criteria vaststelt op basis van de kwaliteitsvoorwaarden. Deze kwaliteitsvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage 1 van de verordening. Evenals de verordening is ook de uitwerking van de kwaliteitsvoorwaarden opgepakt in De6-verband. Gedurende de periode vanaf 7 december 2017 tot heden zijn al de nodige stappen gezet. Een aantal kwaliteitsvoorwaarden zijn gaandeweg al tot stand gekomen en verwerkt in het VTH-beleid, het VTH-Uitvoeringsprogramma en het Jaarverslag. Op dit moment dienen de nadere criteria op basis van de kwaliteitsvoorwaarden “Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten” en “Waardering” nog formeel te worden vastgesteld. Voor de kwaliteitsvoorwaarde “Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten” geldt dit alleen voor het onderdeel medewerkers.