Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten op recreatiepark Waterweelde aan de Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek om arbeidsmigranten te mogen huisvesten aan de Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk.
  2. Niet in te stemmen met het principeverzoek om arbeidsmigranten te mogen huisvesten aan de Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk.
  3. De initiatiefnemer de suggestie te doen een verzoek in te dienen waarbij de gehele recreatieve functie van Waterweelde wordt vervangen door huisvesting voor arbeidsmigranten in een hoeveelheid die passender is bij de kern Moerdijk.

De Jager Assurantiën uit Oosterbeek heeft een principeverzoek ingediend om arbeidsmigranten te mogen huisvesten op recreatiepark Waterweelde aan de Zwaluwsedijk 11 in Moerdijk. Het verzoek betreft de huisvesting van 450-600 arbeidsmigranten, zo nodig gefaseerd. Het initiatief zou de leefbaarheid van de naastgelegen kern Moerdijk sterk negatief beïnvloeden en is functioneel niet goed te combineren met de recreatieve functie van Waterweelde waardoor de locatie niet geschikt wordt gevonden en er negatief op het principeverzoek wordt besloten. De suggestie wordt gedaan om een verzoek in te dienen waarbij heel recreatiepark Waterweelde wordt vervangen door huisvesting voor arbeidsmigranten in een bij de kern Moerdijk passende hoeveelheid.