Principeverzoek nieuwbouw Jumbo supermarkt Fijnaart.

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek van nieuwbouw van de Jumbo supermarkt in Fijnaart op en nabij de huidige locatie aan de Kadedijk.
  2. Niet in te stemmen met het principeverzoek van nieuwbouw van de Jumbo supermarkt in Fijnaart op en nabij de huidige locatie aan de Kadedijk.

De initiatiefnemer doet een principeverzoek om een nieuwe supermarkt te mogen bouwen op de huidige locatie van de Jumbo supermarkt aan de Kadedijk in Fijnaart. Om de gemeente in het programma vitale centra voor de kern Fijnaart wil onderzoeken of de supermarkt naar het centrum verplaatst kan worden wordt niet ingestemd met het principeverzoek.