Vaststelling jaarlijkse subsidie 2019 bibliotheek VANnU

Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie 2019 aan bibliotheek VANnU vast te stellen op € 792.503.
  2. Bibliotheek VANnU hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

Op grond van het jaarverslag en de jaarrekening heeft het college de jaarlijkse subsidie aan bibliotheek VANnU voor het jaar 2019 vastgesteld op € 792.503, aangezien is geconstateerd dat aan de gemaakte afspraken is voldaan. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en een haal- en brengpunt in Willemstad. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over aanvullende taken op het gebied van laaggeletterdheid, mediawijsheid, cultuur en dienstverlening voor basisscholen. De bibliotheek VANnU is per 1 januari 2020 gefuseerd met Bibliotheek Het Markiezaat tot de Bibliotheek West-Brabant. Eind 2019 hebben de acht deelnemende gemeenten en de nieuwe bibliotheek een convenant afgesloten om de afstemming en samenwerking te versterken en meer innovatie mogelijk te maken.