Vaststelling subsidie 2019 Stichting Cultuur Moerdijk.

Het college besluit:

De subsidie voor het jaar 2019 aan Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op € 28.800.

Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2019 vastgesteld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan.
Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kerntaak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. Er is door de stichting een beleidsplan 2017-2020 opgesteld waarbinnen de stichting de culturele activiteiten uitvoert. De Stichting heeft vijf beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maatschappij.
De belangrijkste activiteiten in 2019 waren het organiseren van concerten, exposities, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine 7, lezingen en cursussen. Verder heeft SCM programma’s cultuureducatie voor het basisonderwijs verzorgd, de jaarlijkse Cultuurprijs uitgereikt, de Kunst & Cultuurroute met Open Monumentendagen georganiseerd en een project 75 bevrijding uitgevoerd voor leerlingen van basisscholen. Bijna alle activiteiten zijn samen met (culturele) partners uit de gemeente uitgevoerd.
SCM is een financieel gezonde organisatie. Belangrijkste inkomstenbron is de gemeentelijke subsidie. Voorts ontvangt de stichting sponsorgelden en opbrengsten uit kaartverkoop. SCM draait bij de uitvoering van alle activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.