Vervolg Maltha Glasrecycling

Het college besluit:

De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief nader te informeren over de actuele situatie bij Maltha Glasrecycling.

Na de raadsvergadering van 2 juli 2020 is de gemeenteraad door de burgemeester geïnformeerd over de stand van zaken bij Maltha Glasrecycling. Daarbij is afgesproken is dat de raad een aantal punten nader zou worden geïnformeerd. Het gaat daarbij om een nadere duiding van het GGD-advies, toelichting op vertraging in levering resultaten door het RIVM en geplande vervolgacties. Deze informatie is, samen met de meest recente ontwikkelingen, opgenomen in een raadsinformatiebrief.