Afwijkingsbesluit inkoop: enkelvoudige gunning Winst uit je woning: samen Inkopen B.V.

Het college besluit:
In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door het overschrijden van het drempelbedrag van € 30.000 voor diensten voor de enkelvoudige gunning aan Winst uit je Woning: samen Inkopen B.V., op grond van de afwijkingsbevoegdheid zoals genoemd in artikel 3.7 van dit beleid.

De gemeente Moerdijk heeft op 13 december 2019 een positieve beschikking ontvangen op haar aanvraag van de speciale uitkering Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) voor energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren. Het college kiest ervoor om een groot deel van de werkzaamheden  te laten uitvoeren door Winst uit je Woning: samen Inkopen B.V. Hierbij maakt het college gebruik van haar bevoegdheid om af te wijken van de richtlijnen in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, door het overschrijden van het drempelbedrag van € 30.000 voor de enkelvoudige gunning van diensten.
Het college neemt dit besluit vanwege het korte tijdsbestek waarin het project moet worden uitgevoerd: de werkzaamheden moeten vóór 2021 zijn voltooid om in aanmerking komen voor de speciale uitkering Regeling Reductie Energieverbruik. De aanbod van Winst uit je Woning sluit goed aan op de projectdoelen van de gemeente en heeft een goede prijs-kwaliteit-
verhouding.