Project 008. Intentieovereenkomst Kop Roode Vaart Zevenbergen

Het college besluit:

  1. In te stemmen met bijgevoegde intentieovereenkomst ten einde de samenwerking met Zeeman Vastgoed voor de ontwikkeling van het projectgebied Kop Roode Vaart vast te leggen;
  2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Al bijna 20 jaar wordt geprobeerd het project Kop Roode Vaart tot ontwikkeling te brengen. Diverse ontwikkelaars en even zoveel plannen zijn inmiddels gepasseerd. Vooralsnog zonder concreet resultaat.
Project Kop Roode Vaart bestaat uit twee deelgebieden, de zijde van de Allenweg en de zijde van de Huizersdijk. Zeeman Vastgoed heeft als eigenaar van de gronden aan de Allenweg de gemeente verzocht om te kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking met hen als ontwikkelende partij.
Gezien de lange voorgeschiedenis van het project en de wens om het gebied Kop Roode Vaart na al die jaren eindelijk te ontwikkelen, is er een hernieuwde samenwerking aangegaan met Zeeman Vastgoed. Het gebied zal, mits haalbaar, ontwikkeld worden door Zeeman Vastgoed waarbij de gemeente uitsluitend faciliterend is. De voorwaarden voor de samenwerking, waaronder het creëren van een bijzonder woonmilieu, zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst. Door ondertekening van de intentieovereenkomst is het project Kop Roode Vaart opnieuw opgestart met als doel te komen tot woningbouwontwikkeling op het totale projectgebied.