Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen

Het college besluit:

  1. De ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen’ vast te stellen;
  2. Mandaat te verlenen aan de operationeel directeur van Winst uit je woning: samen inkopen B.V. met betrekking tot de bevoegdheid tot het beslissen op een verzoek om subsidie op grond van de  ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen’.

De gemeente Moerdijk heeft op 13 december 2019 een positieve beschikking ontvangen op haar aanvraag van de speciale uitkering Regeling Reductie Energieverbruik. Een deel van deze speciale uitkering besteedt de gemeente aan een voucher van 70 euro aan de eigenaren van alle koopwoningen in Moerdijk voor energiebesparende maatregelen. Met een unieke code kan de ontvanger de voucher bij vele honderden winkels in heel Nederland verzilveren. Het college stelt de ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen koopwoningen’ vast om uitvoering te kunnen geven aan de voucherregeling. Het budgetplafond van de regeling is € 287.174. Rechthebbenden ontvangen schriftelijk de voucher en informatie over de regeling.