Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid statische- en dynamische 3D stabiliteitsmetingen van lichtmasten

Het college besluit:
Op basis van artikel 3.7, in afwijking van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid te kiezen voor een enkelvoudige gunning aan Rei-lux in verband met de uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van statische- en dynamische 3D stabiliteitsmetingen van lichtmasten voor een periode van 3 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 2 x 1 jaar.

De technische levensduur van lichtmasten is bepaald op 40 jaar. Dat betekent niet dat de masten dan vervangen moeten worden. Aan de hand van deze meting wordt bepaald of een mast nog gebruikt kan- of vervangen moet worden. De palen worden gecontroleerd en zijn in circa 90 % van de gevallen niet aan vervanging toe. Is de sterkte en stabiliteit goed, dan wordt een levensduur van minimaal 5 jaar extra gegarandeerd. Eenmaal per jaar worden er zo’n 150 masten gemeten. Dit gebeurt door op de paal een zijwaartse druk uit te oefenen en deze druk in één keer los te laten. De meting geeft de kwaliteit van de paal aan. Deze werkwijze levert een financieel voordeel op en zorgt voor een optimaal gebruik van materialen en levert derhalve een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.