Mandaatverlening aan de Regionaal Commandant Brandweer t.b.v. de aanwijzingsbevoegdheid van toezichthouders Regionale Brandweer MWB

Het college besluit:
De Regionaal Commandant Brandweer te mandateren om medewerkers van de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant aan te wijzen als toezichthouder Brandveiligheid.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Moerdijk maken de Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bevoegd om de medewerkers van de Brandweer Midden- en West-Brabant aan te wijzen als toezichthouder op het gebied van brandveiligheid.
De door de Commandant aan te wijzen brandweermedewerkers worden hierdoor bevoegd om binnen de gemeente Moerdijk toezicht te houden op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften.
Het college en de burgemeester voldoen met dit besluit aan het verzoek van de Veiligheidsregio om eenduidige toezichtsbevoegdheden binnen de gehele regio te scheppen. Bij gelijke voorwaarden binnen de regio zijn de brandweertoezichthouders namelijk makkelijker in staat binnen de diverse aangesloten gemeenten toezicht te houden op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften.