Strategisch Informatieveiligheidsbeleid

Het college besluit:
Het strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020-2022 vast te stellen.

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid het nieuwe normenkader voor informatieveiligheid binnen de overheid. Dit strategisch Informatieveiligheidsbeleid is aangepast aan dit nieuwe normenkader.