Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 23 december 2019

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.