Pilot ‘Gast van de Raad’

Het college besluit:

De raad en de griffie aan te bevelen de uitwerking te plaatsen in de bredere opgaven van participatie en democratische vernieuwing waarvan in het presidium van 15 juni is afgesproken dat de uitwerking hiervan in samenwerking tussen griffie/raad, college en organisatie zal plaatsvinden.

De raad heeft al langer de ambitie om stappen te zetten ten aanzien van democratische vernieuwing. Deze ambitie is onlangs in het presidium bevestigd met de afspraak de nieuwe griffier op dit onderwerp een duidelijk opdracht te geven. Het initiatiefvoorstel van onafhankelijk Moerdijk om een pilot te starten “Gast van de Raad, past in deze lijn.
Het college ondersteunt dit initiatief voorstel en biedt aan de griffie te ondersteunen bij de nadere uitwerking. Het College adviseert de raad dit initiatief te positioneren binnen de context waarin ook participatie, gebiedsgericht werken, het spoor anders werken binnen de omgevingswet en dienstverlening wordt uitgewerkt.