Wijzigingen dienstregeling openbaar vervoer.

Het college besluit:

In te stemmen met het versturen van een raadsinformatiebrief.

In oktober 2018 is als pilot de winterschoolliner 680 geïntroduceerd tussen Standaardbuiten via Noordhoek naar het Markland College te Zevenbergen. Helaas blijken te weinig reizigers gebruik te maken van deze lijn. De lijn wordt daarom uit de dienstregeling van het openbaar vervoer gehaald. Aanvullend wordt in 2020 de pilot BravoFlex Moerdijk geëvalueerd met als doel tot een besluit te komen hoe deze vervoersvorm vanaf 2021 vormgegeven kan worden.