APPA-overlijdensrisicoverzekering wethouders en wachtgeld wethouders

Het college besluit:

  1. De APPA-overlijdensrisicoverzekering voor het kort-leven risico van wethouder en wachtgeld wethouders bij Zwitserleven per 1 januari 2021 voort te zetten voor een periode vanvijf jaar
  2. Voor advies en beheer van de overlijdensrisicoverzekering een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Zwitserleven PensioenAdvies (ZPA)

In de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is geregeld dat gemeenten zelf het pensioen van wethouders moeten uitbetalen en ook zelf de daarmee samenhangende risico’s dragen. Eén van die risico’s is dat een wethouder (of wachtgeld wethouder) voor zijn AOW-leeftijd komt te overlijden, het zogenaamde kortleven risico. Op basis van een APPA-mantelcontract tussen VNG-risicobeheer en Zwitserleven heeft gemeente Moerdijk eerder een overlijdensrisicoverzekering bij Zwitserleven afgesloten waarmee het kortleven risico op de verzekeraar is afgewenteld. Deze verzekering – met een looptijd van vijf jaar - loopt per 1 januari 2021 af.