Financiële bijdrage voor 2021 aan basisscholen die deelnemen aan het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)

Het college besluit:

  1. 18 basisscholen, die deelnemen aan Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), te onder-steunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente Moerdijk;
  2. De financiële bijdragen voor 2021 voor de deelnemende scholen van het project voorlopig te verlenen;
  3. De bedragen van in totaal € 32.033,- ten laste te brengen van de begrotingspost Verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (productnr. 6210901, kostensoortnr. 44249). 

In de paraplunota Maatschappij wordt de veilige bereikbaarheid van de woning en voorzieningen genoemd als doelstelling. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de bewustwording van inwoners, met betrekking tot het verkeersgedrag. Zogenaamde mensgerichte maatregelen (educatie en voorlichting) zijn hiervoor uitermate geschikt. Eén van de projecten in het kader van mensgerichte maatregelen is het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Al diverse jaren werken veel gemeenten aan het provinciale scholenproject BVL. Momenteel nemen in de gemeente Moerdijk 18 basisscholen deel aan dit project. Het college heeft besloten de scholen een bijdrage van in totaal  € 32.033,00 te geven voor de uitvoering van verkeersactiviteiten. Net als voorgaande jaren is voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd.