Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona

Het college besluit:
De Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona vast te stellen en op gebruikelijke wijze te publiceren.

In september heeft het college besloten om de huurkosten van vrijwilligersorganisaties van gemeentelijke binnensportaccommodaties niet in rekening te brengen voor de periode 16 maart t/m 20 juni van dit jaar. Hiermee heeft het college een eerste ondersteuning kunnen geven aan een grote groep vrijwilligersorganisaties. Het is inmiddels al wel duidelijk dat we tot zeker ver in 2021 niet terug kunnen naar een situatie van normaal gebruik van niet alleen de sport- maar alle maatschappelijke accommodaties. Dit geeft financiële onzekerheid bij de vrijwilligers-organisaties maar ook bij de maatschappelijke organisaties (beheerders/exploitanten).
Het college heeft daarom besloten tot vaststelling van de Nadere regels Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona. Met deze regeling kunnen alle vrijwilligersorganisaties hun daadwerkelijk gemaakte huurkosten in de periode 16 maart 2020 tot en met 16 maart 2021 vergoed krijgen door de gemeente. Op deze manier worden vrijwilligersorganisaties ontlast van huurkosten en kunnen de maatschappelijke voorzieningen rekenen op de gebruikelijke huur-inkomsten. In veel gevallen kunnen maatschappelijke voorzieningen daarnaast ook aanspraak maken op Rijksregelingen om de exploitatie rond te krijgen.
Het college streeft met deze ketenaanpak naar het in stand houden van de bestaande sociale structuren waar de vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke voorzieningen onderdeel van zijn. Mocht er ondanks de verschillende steunmaatregelen toch een situatie ontstaan dat een voorziening dreigt om te vallen, dan kan samen met het college worden gekeken naar een maatwerkoplossing. Het college bekostigt deze aanpak uit de middelen die het Rijk heeft gestort in het gemeentefonds voor de aanpak van de Coronacrisis. Vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 17 december 2020 hun huurkosten declareren via https://www.moerdijk.nl/subsidies