Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) personeel.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  2. Over te gaan tot inkoop middels Europese aanbesteding van een zuiver collectieve verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor de werknemers van de gemeente Moerdijk
  3. De aanbesteding in samenwerking met gemeente Etten-Leur, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Halderberge en het Werkplein Hart van West-Brabant op te pakken.
  4. Het Inkoopbureau West-Brabant te mandateren om voorlopige gunning te verstrekken aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Op 1 maart 2020 is het overkoepelend beleid Duurzame Inzetbaarheid vastgesteld. Hierin is opgenomen dat in het kader van gezondheid en vitaliteit in 2020 een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personeel wordt ingekocht.