Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 01 september 2020

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.