Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers kalenderjaar 2019.

Het college besluit:

Vast te stellen dat verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk over het jaar 2019 niet aan de orde is.

In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers, moet over het jaar 2019 vastgesteld worden of verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een webapplicatie van het ministerie BZK zijn de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele neveninkomsten. Op basis van de individuele opgaven en conform de geldende regels, is verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2019 niet aan de orde.