Verkeersbesluit afsluiten brug Grintweg/Kloosterstraat te Moerdijk

Het college besluit:
In te stemmen met het Concept Verkeersbesluit afsluiten brug Grintweg/Kloosterstraat te Moerdijk

De brug aan de Grintweg / Kloosterstraat te Moerdijk is in het verleden openbaar toegankelijk geweest voor licht (auto)verkeer. De brug is niet geschikt voor gebruik door zwaar verkeer. Om deze reden is er een aslast beperking van 3,5 ton opgelegd. Deze aslast beperking is meerdere malen genegeerd, waardoor het brugdek momenteel bezweken is. Het is fysiek niet mogelijk zwaar verkeer te weren, terwijl autoverkeer de brug wél kan blijven gebruiken. Om deze reden wordt het besluit genomen de brug enkel voor langzaam verkeer toegankelijk te houden.