12 januari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 12 januari 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 12 januari 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 5 januari 2021

  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 5 januari 2021

  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Cofinanciering voor aanpassen hekwerk basisschool De Arenberg inzake jeugdoverlast-preventie.

  Het college besluit:
  Niet in te gaan op het verzoek voor een eenmalige bijdrage van maximaal € 5.000,- aan Stichting De Waarden voor aanpassingen aan het hekwerk bij basisschool De Arenberg.

  Het lage hek was indertijd een bewuste keuze bij de oplevering van de school. Als het nu anders moet, dan is dat de verantwoordelijkheid van stichting de Waarden.

 4. Verlenging regionale samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten 2020-2022

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de verlenging van de regionale samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten 2020-2022.
  2. De subsidie van €3.342,- ten laste te brengen van productnummer 6530301 Algemene Sport-aangelegenheden, kostensoort 43710 Overige uitgaven.
  3. Wethouder E. Schoneveld volmacht te verlenen de samenwerkingsovereenkomst te onder-tekenen.

  De gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Roosen-daal, Rucphen en Zundert werken samen om het sporten voor inwoners met een beperking in de regio West-Brabant met elkaar te organiseren en te profileren. Met de continuering van het Sportloket Uniek Sporten West-Brabant wordt de samenwerking en afstemming tussen gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en sportaanbieders in West-Brabant voortgezet. De samenwerking heeft tot doel het beweegaanbod voor mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk of chronisch) te optimaliseren. Doordat de doelgroep relatief klein is en het woon-gebied groot, is regionale samenwerking noodzakelijk. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd en beweegactiviteiten worden waar nodig samen opgezet. In gemeente Moerdijk ligt de uitvoering bij Meer Moerdijk.