Cofinanciering voor aanpassen hekwerk basisschool De Arenberg inzake jeugdoverlast-preventie.

Het college besluit:
Niet in te gaan op het verzoek voor een eenmalige bijdrage van maximaal € 5.000,- aan Stichting De Waarden voor aanpassingen aan het hekwerk bij basisschool De Arenberg.

Het lage hek was indertijd een bewuste keuze bij de oplevering van de school. Als het nu anders moet, dan is dat de verantwoordelijkheid van stichting de Waarden.