Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 5 januari 2021

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.