Verlenging regionale samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten 2020-2022

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de verlenging van de regionale samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten 2020-2022.
  2. De subsidie van €3.342,- ten laste te brengen van productnummer 6530301 Algemene Sport-aangelegenheden, kostensoort 43710 Overige uitgaven.
  3. Wethouder E. Schoneveld volmacht te verlenen de samenwerkingsovereenkomst te onder-tekenen.

De gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Roosen-daal, Rucphen en Zundert werken samen om het sporten voor inwoners met een beperking in de regio West-Brabant met elkaar te organiseren en te profileren. Met de continuering van het Sportloket Uniek Sporten West-Brabant wordt de samenwerking en afstemming tussen gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en sportaanbieders in West-Brabant voortgezet. De samenwerking heeft tot doel het beweegaanbod voor mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk of chronisch) te optimaliseren. Doordat de doelgroep relatief klein is en het woon-gebied groot, is regionale samenwerking noodzakelijk. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd en beweegactiviteiten worden waar nodig samen opgezet. In gemeente Moerdijk ligt de uitvoering bij Meer Moerdijk.