Verzelfstandiging bestaande weekmarkten Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen

Het college besluit:
Het besluit van 15 december 2020 tot verzelfstandiging van de bestaande weekmarkten in Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen per 1 april 2021 in te trekken.

Het college wordt geadviseerd om het besluit in te trekken. Er was draagvlak bij de marktonder-nemers. De leden van de marktcommissie zouden met hulp van de stichting De Markt van Morgen, die ervaring heeft met de verzelfstandiging van weekmarkten, de stichting Weekmark-ten Moerdijk oprichten. Ze waren bezig met het samenstellen van een stichtingsbestuur Week-markten Moerdijk. Met deze stichting wordt een bruikleenover-komst gesloten. Nu is het echter zo dat het niet lukt om een stichtingsbestuur te vormen. De marktondernemers zijn, zoals door de coronacrisis begrijpelijk is, gericht op de korte termijn. Voor een verzelfstandiging is het nodig om met aandacht en energie na te denken over de toekomst van de weekmarkten in onze gemeente. Uit recente gesprekken met marktonder-nemers bleek dat enkele ondernemers, die zich hadden aangemeld voor het nieuwe stichtingsbestuur, zich terugtrekken.