Aangepaste samenwerkingsovereenkomst met E-Fiber (realisatie glasvezelnetwerk grondgebied gemeente Moerdijk) - aanvullend advies bij collegebesluit d.

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met E-Fiber (realisatie glasvezelnetwerk grondgebied gemeente Moerdijk)
  2. Akkoord te gaan met de verzending van een raadsinformatiebrief
  3. In te stemmen met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder C.J.A. van Dorst 

De gemeenteraad is eerder akkoord gegaan met het eenmalig afwijken van de legesverorde-ning (raadsvergadering d.d. 5 maart 2020). De afwijking behelst dat in plaats van heffing leges een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan met E-Fiber en dat E-Fiber een eenmalige vergoeding betaalt ter compensatie van de gemeentelijke kosten. Het college moet nog besluiten tot het definitief akkoord gaan met de samenwerkingsovereenkomst