Afwijken van welstandsadvies

Het college besluit:
In afwijking van een negatief welstandsadvies medewerking te verlenen aan het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning aan de Torenvalkstraat 11 te Fijnaart.

Wij hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van de woning aan de Torenvalkstraat 11 te Fijnaart. Uit toetsing van de aanvraag is gebleken dat de aanvraag in strijd is met redelijke eisen van welstand. De welstandscommissie heeft negatief geadviseerd over het bouwplan, omdat het plan in strijd is met de sneltoetscriteria voor dakkapellen. Het college is bevoegd om gemotiveerd af te wijken van een negatief welstandsadvies. In dit specifieke geval heeft het college besloten om in afwijking van het advies van de welstandscommissie medewerking te verlenen aan het bouwplan.