Nota van uitgangspunten Pilot Omgevingsplan de Schans

Het college besluit:
In te stemmen met de beleidskeuzes zoals die in de Nota van uitgangspunten beschreven zijn.

Voor het bedrijventerrein De Schans in Klundert geldt het bestemmingsplan “Bedrijventerrein de Schans” uit 2008. Dit plan is daarmee al wat ouder en is aan actualisatie toe. Omdat in dit gebied veel verschillende functies samen komen, is ervoor gekozen dit gebied als pilotlocatie te gebruiken voor de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet. Voor de Schans wordt voor-gesteld om te oefenen met het opnemen van regels op het gebied van klimaatadaptatie. Als eerste stap moeten een aantal keuzes gemaakt worden in de opzet van de regels. Deze keuzes zijn beschreven in de Nota van uitgangspunten. Het college besluit met deze nota in te stemmen.