Vaststellen basisinventarislijst primair onderwijs gymaccommodaties gemeente Moerdijk

Het college besluit:

  1. Om de basisinventarislijst primair onderwijs gymaccommodaties gemeente Moerdijk vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de planning voor modernisering van de huidige basisinventaris van de gymaccommodaties in de gemeente Moerdijk.

De gymdocenten in Moerdijk hebben verzocht om de inrichting van de huidige en toekomstige gymaccommodaties te moderniseren. In overleg met de schoolbesturen is een basisinventaris-lijst primair onderwijs Moerdijk voor de gymaccommodaties opgesteld en vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt gestart met de modernisering van de inrichting van de gemeentelijke gymaccommodaties.

Het huidige contract met de firma Jansen Fritsen voor inspectie, onderhoud en vervanging van de sportinventaris loopt eind 2021 af en de gemeente zal dit jaar met een Europese aanbeste-ding de opdracht opnieuw in de markt zetten om een nieuwe leverancier te contracteren. Als gunningscriterium zal worden geselecteerd op de beste prijs/kwaliteitverhouding en in samen­spraak met inkoop zal worden bekeken welke kwalitatieve gunningscriteria het meest geschikt zijn voor deze opdracht rekening houdend met de lopende nieuwbouwprojecten van gym-accommodaties en andere natuurlijke momenten voor vervanging van inventaris en materialen. Uiteraard moeten desinvesteringen daarbij ook zoveel mogelijk worden voorkomen.