Aanpassen jaarlijkse indexering overeenkomsten maatschappelijke accommodaties

Het college besluit:In te stemmen met:

  1. De jaarlijkse indexering van de overeenkomsten voor alle gemeentelijke accommodaties met ingang van 1 april 2021 te indexeren op basis van de wijziging van het jaarindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mocht het basis indexjaar gedurende de looptijd van een overeenkomst wijzigen dan geldt automatisch het nieuwe basis indexjaar;
  2. Alle overeenkomsten voortaan op 1 april van het betreffende jaar te indexeren;
  3. Het versturen van bijgevoegde conceptbrief om alle huurders van de gemeentelijke accommodaties hiermee te laten instemmen.

Op dit moment worden er voor het maatschappelijk vastgoed diverse methoden gebruikt om de jaarlijkse indexeringen van overeenkomsten te berekenen. Het college stelt voor om hier gelijkheid in aan te brengen en met ingang van 1 april 2021 de overeenkomsten voor de maatschappelijke accommodaties jaarlijks te indexeren op basis van het jaarindexcijfer reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mocht het basis indexjaar gedurende de looptijd van een overeenkomst wijzigen dan geldt automatisch het nieuwe basis indexjaar. De huurders ontvangen een brief om hen hierover te informeren en in te laten stemmen met deze wijziging. Deze brief zal na ondertekening toegevoegd worden aan de overeenkomst.