Het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift tegen het besluit verzoek om intrekking monumentenstatus voor het object Schansweg 38-40 Klundert

 Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift;
  2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk en aan te geven dat de opmerking meegenomen zal worden met de eerstvolgende aanpassing van de Erfgoedverordening;
  3. Conform het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Bij besluit van 28 juli 2020 is een verzoek afgewezen om intrekking van de monumentenstatus van een gemeentelijk monument. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. Conform het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften is besloten om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten